Oporni zidovi

Gradnja klasičnih, masivnih podpornih zidov zahteva velike količine betona in opažev temu primeren je tudi rok izgradnje. AB montažni podporni zid je predstavlja popolno zamenjavo za klasični, masivni gravitacijski zid, saj je od slednjega zaradi manjše porabe materiala in zmanjšanja obsega dela na gradbišči za kupca cenovno ugodnejši. Prednost AB elementov pri gradnji podpornega zidu je še posebej očitna tam, kjer je zaradi velikih in kritičnih gradbenih jam, potrebna hitra gradnja podpornega zidu.

Sestavni del montažnega podpornega zidu so armiranobetonski montažni elementi izdelani v obliki ćrke “L” Širina L elementa je 1 m, v višino, pa lahko element izdelamo do max. 6 m. Element je izdelan iz vodonepropustnega betona marke betona po statičnem izračunu.

Montaža elementov poteka neposredno z vozila na po zahtevah geomehanike pripravljen betonski temelj na katerega zaradi lažje montaže in boljšega naleganja dodamo 2 cm sloj betonske malte.

Ko je montaža elementov končana, se dobetonira peta zidu, za zidom, pa se naredi drenaža in zasip z nadomestnim materialom in filterskim slojem.

GALERIJA AB IZDELKI ZA POSEBNE NAMENE IN GALANTERIJA

Reference