MONTAŽNE HALE

OSNOVNI PRINCIP MONTAŽNEGA SISTEMA

Osnovni nosilni sistem pri izvedbi tvorijo armiranobetonski stebri – nosilci z lomljeno osjo, ki v prečni smeri predstavljajo tročlenski lok, v vzdolžni smeri pa so običajno povezani z montažnimi stenami, lahko pa tudi s klasično izvedenim zidom.

Temeljenje objekta je izvedeno na samostojnih montažnih pasovnih temeljih v vzdolžni in prečni smeri.

Fasadne stene so lahko toplotno izolirane ali neizolirane, zaključni sloj gladek beton ali kulir. Po vzdolžnih straneh so fasade izvedene kot horizontalni paneli, ki se sidrajo v ločno konstrukcijo. Na čelnih straneh so fasadni paneli postavljeni vertikalno in se sidrajo zgoraj na ločne nosilce in spodaj na pripravljena sidra v čelnih temeljih. V proizvodnem programu imamo neizolirane stene debeline 12cm, izolirane stene debeline 18cm (8+5+5cm) in izolirane stene 22cm (8+8+6cm).

dimenzije:

 • širina objekta – razpon do max. 25 m
 • raster med nosilci: od 2,50 m – 5,00 m
 • dolžina objekta: poljubna
 • višina objekta v kapu: do max. 6 m
 • naklon strešine: od 12º - 45 º

Celoten objekt ali le del objekta se lahko izvede tudi v dvoetažni izvedbi. Osnovni nosilni sistem v pritličju tvorijo armiranobetonski stebri z montažnimi grednimi nosilci v vzdolžni smeri in montažno etažno ploščo. Nad montažno etažno ploščo se izvedejo nosilci z lomljeno osjo in natezne vezi.

 • projektiran in izdelan glede na potrebe in želje naročnikov
 • v celoti montažna izvedba (tudi temelji)
 • dobra statična izkoriščenost materialov
 • prilagodljivost glede naklona strešine
 • raznolika izvedba sten
 • naravno ali prisilno prezračevanje
 • enostavna izvedba večjega nadstreška
 • možnost postavitve konstrukcije na klasično izvedeno etažno ploščo
 • hitra in enostavna montaža
 • v primerjavi z leseno ali kovinsko konstrukcijo je betonska obstojnejša v agresivnem okolju

KMETIJSKI PROGRAM

Osnovni nosilni sistem pri izvedbi tvorijo armiranobetonski stebri – nosilci z lomljeno osjo, ki v prečni smeri predstavljajo tročlenski lok, v vzdolžni smeri pa so običajno povezani z klasično izvedenim zidom ali montažnimi armiranobetonskimi stenami.

Temeljenje objekta je izvedeno na samostojnih montažnih pasovnih temeljih v vzdolžni smeri ali direktno na AB stene kanalov.

Dimenzije:

 • širina objekta – razpon do max. 25 m
 • raster med nosilci: od 2,50 m – 5,00 m
 • dolžina objekta: poljubna
 • višina objekta v kapu: do max. 6 m
 • naklon strešine: od 12º - 45 º

GALERIJA MONTAŽNIH HAL