hala z ravno streho

Montažne hale se izvajajo predvsem kot poslovne stavbe, industrijski oziroma proizvodni objekti, skladišča, trgovine, poslovni in športni objekti, gospodarska poslopja…

Izdelujemo jih v dveh izvedbah:

1. Hale z ravno streho - klasično montažna izvedba


Osnovni sistem pri klasično montažni izvedbi tvorijo sledeči elementi:

 • Točkovni temelji - odvisno od velikosti so le-ti predizdelani ali pa se betonirajo na licu mesta
 • Temeljne grede - kot povezava med točkovnimi temelji
 • Stebri – sidrani v točkovne temelje, višine do 12,00m
 • Povezovalne grede med stebri v vzdolžnih linijah
 • Primarni strešni »I« nosilci, ali leseni »lepljeni nosilci« ki premoščajo razpone do 20,00m
 • Fasadne stene (polne, neizolirane so debeline 12cm-15cm, z 8-15 cm izolacijo pa stene v debelino merijo 22cm-32cm)

Dimenzije objekta pri klasično montažni izvedbi:

 • širina objekta – razpon do max. 20m
 • raster med nosilci: od 4,00m – 6,00m
 • dolžina objekta: poljubna
 • višina objekta v kapu: do max. 10m
 • naklon strešine: od 0º - 2 º

Celoten objekt ali le del objekta se lahko izvede tudi v dvoetažni izvedbi. Na konzole stebrov se naslanjajo nosilne grede v vzdolžni ali prečni smeri, katere tvorijo nosilne linije ležišč medetažnih plošč sistema OMNIA ali votlih plošč PVP.

2. Hala z ravno streho - AB stenasta izvedba


Osnovni sistem pri AB stenasti izvedbi tvorijo sledeči elementi:

 • Pasovni temelji
 • Samonosilne sendvič stene: debeline 48 cm (25 cm nosilni sloj, 15 cm izolacija, 8cm fasadni sloj) ali neizolirane stene, debeline 25 cm
 • PVP – votle stropne plošče

Dimenzije objekta pri klasično montažni izvedbi:

 • širina objekta – razpon do max. 18m
 • dolžina objekta: poljubna
 • višina objekta v kapu: do max. 5m
 • naklon strešine: od 0º - 2 º

V pripravljene pasovne temelje se v utore globine 70-80cm sidrajo samonosilne stene, katere imajo po vsej svoji dolžini pripravljena ležišča za naleganje stropnih PVP (votlih) plošč. Slednje se polagajo prečno na nosilni sloj stenskih elementov z ustrezno monolitizacijo plošč in obbetoniranjem venca. Celoten objekt se izvede v enoetažni izvedbi. Prednost sistema je predvsem v zelo hitri izvedbi, najbolj pa je sistem uporaben pri gradnji trgovskih centrov.

gALERIJA MONTAŽNE HALE

Reference