HALA Z DVOKAPNO STREHO 5°-15°


Osnovni sistem pri tovrstnih objektih tvorijo sledeči elementi:

 • Točkovni temelji – odvisno od velikosti so le-ti predizdelani ali pa se betonirajo na licu mesta
 • Temeljne grede kot povezava med točkovnimi temelji
 • Stebri – sidrani v točkovne temelje, višine do 12,00m
 • Povezovalne grede med stebri v vzdolžnih linijah
 • Primarni strešni »A« nosilci, ki premoščajo razpone do 17,00m, oziroma do 28,00m s prednapetimi »A« nosilci
 • Fasadne stene (Fasadne stene 12cm-15cm - polne neizolirane ter debeline 22cm-32cm z izolacijo debeline 8-15cm)

Hale z dvokapno streho 5º - 15 º, so primerne za delavnice, skladišča, trgovine, poslovne objekte, športne objekte in gospodarska poslopja. Zaradi višine objekta in izvedbe stebrov, ki omogočajo montažo mostnih dvigal, pa so te montažne hale idelane za industrijske oziroma proizvodne namene.

Celoten objekt, ali pa le del objekta, se lahko izvede tudi v dvoetažni izvedbi. Na konzole stebrov se v vzdolžni ali prečni smeri naslonijo nosilne grede, ki tvorijo nosilne linije ležišč medetažnih plošč sistema OMNIA ali votlih plošč PVP.

Dimenzije:

 • širina objekta – razpon do max. 17m oziroma 28m
 • raster med nosilci: od 4,00m – 6,00m
 • dolžina objekta: poljubna
 • višina objekta v kapu: do max. 12m
 • naklon strešine: od 10º - 15 º

galerija Montažne hale

Reference