AB montažna ohišja sava

Armiranobetonsko montažno ohišje

je sestavljeno iz naslednjih elementov:

Armiranobetonskih korit svetle višine 80 cm z možnostjo nadvišanja za 30 cm, ki tvorijo spodnji – kletni del transformatorske postaje in so pripravljena, z nakazanimi odprtinami velikosti 80x20 cm na spodnjem delu sten korita, za kabelski dovod z vseh štirih strani transformatorske postaje. Pri vseh AB ohišjih, lahko namesto nakazanih odprtin za kabelski dovod, vgradimo v temeljna korita potrebno število ohišij kabelskih uvodnic za vodotesen prehod kablov skozi betonske stene temeljnega korita (na primer: ohišje kabelske uvodnice HSI 150-K/10 – Hauff technik) ter za vodotesen prehod ozemljitve skozi betonsko steno skoznjik (na primer: HEA-PK-M12/10 - Hauff technik).

Armiranobetonskih oljnih jam iz vodotesnega betona C 25/30, s kovinsko rešetko in nasutjem iz gramoza, za sprejem izolacijske hladilne tekočine iz transformatorja in zadušitev možnega požara v primeru okvare transformatorja. Opcijsko so lahko oljne jame iz INOX pločevine.

Armiranobetonske talne plošče, ki je hkrati strop kletnega dela ter tla transformatorske postaje z odprtinami v plošči za uvod kablov in dostop v kletni del postaje. Na talno ploščo se postavljajo VN in NN naprave.

Armiranobetonskih zunanjih in predelnih stenki se postavljajo na talno ploščo in s svojo razporeditvijo omogočajo sestavo transformatorske postaje s skupnim ali pa z ločenim posluževalnim prostorom ter z enim ali pa z »n« transformatorji. V stenah so odprtine za vrata, ventilacijska okna in odprtine pod stropom za prezračevanje postaje, ki so zaprte s prezračevalno mrežico ter odprtine pod stropom v predelni steni za povezavo med NN in VN prostori s kabli.

Vrata in okna so iz gladkega eloksiranega aluminija s fiksnimi žaluzijami. Kljuke na zunanjih straneh so zaščitene proti vdoru meteorne vode. Fasada armiranobetonskega ohišja je po izbiri lahko gladki beton, prani kulir, nanos kulirplasta in podobno.

Strehe:

Ravne armiranobetonske strehe iz vodotesnega betona C 30/37 z robnim vencem, ki je namenjen odkapu meteorne vode in daje strehi potrebno vizualno višino. Na zgornjem delu, je streha izvedena v naklonu (1,5 – 2 %) kot simetrična dvokapnica. Streho je možno dodatno zaščititi s tekočo brezšivno folijo iz umetne mase (Sikalastic 601 BC, mreža Sika reemat premium, Sikalastic 621 TC)

Pri armiranobetonskih ohišjih, ki v svojem imenu vsebujejo oznako »G«, pa je možna izvedba simetrične dvokapne strehe naklona 30 ali 45° ter kritine po izbiri.

Armiranobetonski elementi

transformatorske postaje so med sabo povezani z varjenjem in so preko vgrajene armature galvansko povezani ter ozemljeni. Elementi za transformatorsko postajo se enostavno in hitro transportirajo ter sestavijo na lokaciji transformatorske postaje. Ohišje in ostali deli transformatorske postaje (beton, eloksirani aluminij) so izdelani iz elementov, ki ne zahtevajo posebnega vzdrževanja (le občasne periodične preglede) in s tem izkazujejo enostavno uporabo ter dolgo življenjsko dobo.


Tipi AB montažnih ohišij:

V proizvodnem programu imamo naslednje tipe armiranobetonskih montažnih ohišij za transformatorske postaje:

GALERIJA AB OHIŠJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

Reference