AB OHIŠJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

Betonske transformatorske postaje se uporabljajo za napajanje porabnikov z električno energijo v distribuciji in industriji. Vključijo se lahko kot krajna, prehodna ali vozelna. Postaje se uporabljajo za nazivne napetosti 10 20 in 30 kV z možnostjo vgraditve enega ali večih transformatorjev moči do 630 kVA in do 3000 kVA. Transformatorske postaje predstavljajo lepo arhitektonsko celoto ter se lahko postavijo v vsako okolje. V proizvodnem programu imamo.

Galerija AB OHIŠJA TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

Reference