ab montažni Silosi

AB montažni silosni elementi predstavljajo elegantno rešitev za hrambo silirane krme na sodobnih kmetijah.

Prednosti silosov narejenih iz AB montažnih silosnih elementov so:

  • hitra in enostavna montaža
  • cenovno so ugodnješi od vertikalnih silosov
  • omogočajo dograditev brez adaptacij
  • moćnost izbire koriščene visine med 1,45 in 2,7 m
  • zagotovljena je visoka zmogljivost hrambe silirane krme
  • enostavno spravilo in odvzem silirane krma iz silosa
  • omogočajo enostavno in kvalitetno tlačenje silirane krme, kar je pogoj za njeno visoko kvaliteto

GALERIJA AB IZDELKI ZA POSEBNE NAMENE IN GALANTERIJA

Reference